DESPRENIMENT DE RETINA


El despreniment de retina és més freqüent entre la població miop, que sol presentar lesions degeneratives predisponents en la retina. El tractament del despreniment de retina ha de ser urgent per a obtenir un bon resultat visual. Encara que l'ideal és el tractament preventiu amb làser de les lesions retinianes predisponents a un despreniment de retina.

Què és el despreniment de retina?

La retina de l'ull és l'encarregada de captar les imatges i transmetre-les al cervell. La retina està formada per dues capes perfectament unides, però si es produeix un trencament en una d'elles, es permetrà l'entrada de líquid separant totes dues capes i interrompent la transmissió de la visió.

Quines són les causes?

La miopia juga un paper molt important en la gran majoria dels despreniments de retina. L'ull miop és un ull més gran i per això els seus teixits, entre els quals es troba la retina, estan estirats i són més fins, podent presentar trencaments amb facilitat. Altres causes serien els cops, inflamacions, tumors oculars i la diabetis.

¿Qué síntomas ocasiona?

El síntoma principal es la pérdida de visión, que comienza con una cortina negra y que no causa dolor. Antes de que esto ocurra pueden existir síntomas premonitorios, como la visión de destellos luminosos y las «moscas volantes», que nos deben alertar para acudir de urgencia al oftalmólogo.

Com es tracta?

Dependrà de si ha ocorregut només el trencament o ja tenim un despreniment. En el primer cas, l'aplicació del làser d'argó actuarà com a soldadura entre les dues capes, per a detenir la malaltia i evitar el despreniment. En el segon cas és fonamental un tractament quirúrgic d'urgència, perquè si triguem pot ser que la retina no recuperi la seva funció i el pacient no aconsegueixi recuperar la visió.

Com es pot prevenir?

Els miops han de saber que són la població de risc d'aquesta malaltia i que només les revisions oftalmològiques anuals amb l'estudi del fons d'ull, permetran al seu metge detectar i tractar amb làser petites trencaments o zones d'aprimament en la seva retina, abans que el despreniment ocorri. Encara que el pacient no refereixi símptomes, la seva miopia ja no estigui augmentant o estigui operat i ja no necessiti ulleres, la retina del miop no ha canviat i el risc persisteix.