SENSIBILITAT AL CONTRAST

Estudi de la qualitat visual

La Sensibilitat al Contrast és una prova diagnòstica que ens permet valorar l'habilitat d'una persona per identificar un objecte i separar-lo del fons on es troba.


La sensibilitat al contrast a diferència de l'agudesa visual ens permet mesurar tant la quantitat com la qualitat de la visió.
La sensibilitat de contrast s'avalua amb taules d'avaluació especials, com ara la taula ECAF, que es pot utilitzar com a taules d'agudesa visual projectades o de paret.