UVEïTIS

La uveïtis és una inflamació intraocular, els seus principals símptomes són dolor, fotofòbia i ull vermell.
La úvea està formada per l'iris (part de color de l'ull), cos ciliar i coroides, per la qual cosa podem tenir uveïtis anteriors (si afecta només l'iris), intermèdies (cos ciliar), posteriors (coroides) o panuveïtis (si es veu afectada tota la úvea).
Gairebé el 80% de les uveïtis són de causa desconeguda, la resta pot ser provocada per una malaltia reumàtica, infecciosa o autoimmune i només una petita porció per origen intraocular (cop, infecció cos estrany, postcirurgia ocular).

L'oftalmòleg és qui ha de tractar els símptomes oculars, però és molt important coordinar-se amb el mèdic internista o el reumatòleg els qui han d'estudiar i tractar al pacient des del punt de vista sistèmic.