OCT-TOMOGRAFIA COHERÈNCIA ÒPTICA


OCT-Tomografia Coherència Òptica és actualment una eina indispensable en la pràctica oftalmològica, és una tècnica de diagnòstic, control i seguiment, que ens permet l'estudi de talls histològics en viu de la retina i la còrnia. Aquesta tecnologia es basa en un principi òptic complex anomenat interferometria


L'OCT-Tomografia Coherència Òptica és una tècnica innòcua per al pacient, ràpida i de gran fiabilitat i reproductibilitat.
 L'OCT-Tomografia Coherència Òptica s'empra a:

  • Estudi de la màcula, estructura de la retina responsable de la màxima agudesa visual. L'OCT ens permet fer talls histològics de la retina, des de la cara anterior a la posterior i analitzar-la microscòpicament, permetent-nos observar els canvis patològics que produeixin. És una prova fonamental en el seguiment de pacients amb Degeneració macular associada a l'edat (DMAE), edema macular diabètic, edema macular secundària a trombosi, forat macular, membrana epiretiniana, traccions vitri-maculars, coroidopatia serosa central, etc.

  • Glaucoma, l'OCT-Tomografia Coherència Òptica ens permet estudiar el cap del nervi òptic i la capa de fibres nervioses, gràcies a la seva gran precisió, fiabilitat i reproductibilitat ens permet recolzar-nos per fer el diagnòstic i el que és més important en aquesta patologia, ens permet fer un seguiment del dany produït en el temps del glaucoma.

  • Còrnia, l'OCT-Tomografia Coherència Òptica ens permet fer talls complets de la còrnia, que ens permet obtenir la paquimetria corneal, estudiar les cicatrius i la seva profunditat.