GLAUCOMA


El glaucoma, una malaltia ocular que sol donar pocs símptomes ("la ceguesa silenciosa"), és una de les primeres causes de ceguesa al nostre país. Amb el control anual de la tensió ocular s'aconsegueix la prevenció i el diagnòstic precoç, claus per a evitar la seva evolució cap a la pèrdua total de la visió.

Què és el glaucoma?

Dins de l'ull es produeix un líquid, anomenat humor aquós, que és desguassat per uns petits conductes a la circulació sanguínia. Aquest líquid dona pressió a l'ull, sent normal entre 10 i 20 mmHg. El desguàs pot obstruir-se de manera sobtada o progressiva, causant un augment de la pressió intraocular, que provoca l'atròfia del nervi òptic i causa la pèrdua de la visió.

Quins símptomes ocasiona?

El glaucoma és conegut com la "ceguesa silenciosa", pel fet que gairebé no dona símptomes i durant anys es perd lentament la part perifèrica del camp visual, mantenint-se gairebé fins al final una bona visió central. Existeix una forma aguda que es desenvolupa en hores i cursa amb dolor intens, vòmits, visió borrosa, visió d'halos acolorits al voltant de les llums i acaba amb la pèrdua total de la visió.

Quines són les causes?

El factor hereditari és el més important, sobretot en persones majors de 40 anys. Així mateix, els miops tenen major risc de glaucoma crònic i els hipermètrops de l'agut. L'ús indiscriminat de col·liris de corticoides i uns certs medicaments tranquil·litzants poden provocar glaucoma en pacients predisposats genèticament.

Com es tracta?

Dependrà del grau d'evolució de la malaltia, però el que cal fer és disminuir la pressió intraocular de l'ull mitjançant un tractament farmacològic adequat o bé procedir a una intervenció quirúrgica o amb làser.

Es pot prevenir?

Amb els tractaments s'intenta detenir la malaltia, però no es pot recuperar la visió perduda. Per això és molt important que totes aquelles persones majors de 40 anys, sobretot amb antecedents familiars de glaucoma, es controlin la tensió ocular en el seu oftalmòleg almenys una vegada a l'any. En els casos de glaucoma agut, l'oftalmòleg pot detectar-los molt abans que ocorrin i amb una simple intervenció amb làser evitar la seva aparició.