RETINOPTIA DIABÈTICA


Als països industrialitzats, la diabetis és una de les principals causes de pèrdua visual previsible entre la població adulta. El risc de ceguesa en la població diabètica és vint-i-cinc vegades major que en la població general. Amb un estricte control de la glucèmia, és possible reduir fins a un 80% la progressió de la retinopatia diabètica, malaltia dels ulls produïda per la diabetis, i la fotocoagulació amb làser de la retina afectada pot evitar més del 50% de les cegueses.

Què és la retinopatia diabètica?

És una complicació ocular de la diabetis, causada per la deterioració dels vasos sanguinis que nodreixen la retina. Aquests vasos sanguinis afeblits poden deixar sortir líquid o sang que entollen la retina, i la falta d'irrigació sanguínia de la retina indueix la formació de nous gots, molt fràgils i que sagnen amb facilitat.

Quines persones estan més afectades?

L'aparició de la retinopatia diabètica està en relació amb el temps que fa que el pacient pateix diabetis, i no guarda relació amb el tipus de diabetis, és a dir afecta igualment a pacients dependents de la insulina i els que es controlen amb pastilles o dietes. Al voltant del 60% dels pacients de 15 anys o més d'evolució presenten vasos sanguinis danyats en els ulls, però només alguns d'ells tenen problemes seriosos de visió i desenvolupen ceguesa.

Quins són els seus símptomes?

Els símptomes de la retinopatia diabètica no sempre són clarament percebuts a temps pels pacients. En alguns casos pot donar-se una disminució gradual de la visió i en uns altres una dificultat per a fer treballs en visió pròxima. Quan ocorren les hemorràgies, la vista s'ennuvola (percepció de «taques") o el pacient percep una pèrdua sobtada de la visió.

Quin és el seu tractament?

El millor tractament sempre és el diagnòstic precoç i per a això es recomana als diabètics una visita oftalmològica anual, amb estudi del fons d'ull per a poder analitzar els canvis que apareixen en la seva retina. En molts casos no serà necessari cap mena de tractament, però quan sí que sigui necessari, el tractament més eficaç consisteix en l'ús del làser per a tancar o fotocoagular els vasos sanguinis que presenten problemes, i poden ser de gran ajuda les injeccions intravítries per a facilitar l'eliminació dels vasos sanguinis anòmals del diabètic. Però l'èxit en el tractament de la retinopatia diabètica no depèn tan sols de la detecció precoç, la vigilància i el tractament per part de l'oftalmòleg, sinó també de l'actitud del propi pacient en complir amb la dieta i els tractaments recomanats per a controlar la diabetis.