TONOMETRIA

Mesurament de la tensió ocular


La Tonometria es tracta d'un procediment amb el qual es mesura la pressió intraocular. D'aquesta manera podem detectar el glaucoma, una malaltia en la qual la pressió dins de l'ull augmenta fins al punt d'alterar la visió i que, de no tractar-se, pot derivar en ceguesa.


Existeixen diversos mètodes per a mesurar la pressió intraocular, entre els quals destaquen l'aplanament (que mesura la força requerida per a aplanar la còrnia) o el mètode sense contacte (bufo d'aire), encara que totes tenen el mateix objectiu: mesurar la pressió ocular, dels dos el més precís i fiable és el mètode d’aplanació, que es realitza en la làmpara de fenedura (mitjançant una llum blava sobre l'ull) amb l'anomenat tonòmetre de Goldman, o bé, amb el Tonopen, que és un aparell de mà molt fàcil d'usar.