GLAUCOMA CRÒNIC


El glaucoma crònic és una malaltia ocular que sol donar pocs símptomes ("la ceguesa silenciosa") i és una de les primeres causes de ceguesa al nostre país. Amb el control anual de la tensió ocular s'aconsegueix la prevenció i el diagnòstic precoç, claus per a evitar la seva evolució cap a la pèrdua total i irreversible de la visió.

Què és el glaucoma crònic?

Dins de l'ull es produeix un líquid, anomenat humor aquós, que és desguassat per uns petits conductes a la circulació sanguínia. Aquest líquid dona pressió a l'ull, sent normal entre 10 i 20 mmHg. Quan aquest desguàs s'obstrueix de manera progressiva, causa un augment de la pressió intraocular, que va provocant l'atròfia del nervi òptic i la pèrdua progressiva de la visió.


Quins símptomes ocasiona?

El glaucoma és conegut com la "ceguesa silenciosa", pel fet que gairebé no dona símptomes i durant anys es perd lentament la part perifèrica del camp visual, mantenint-se gairebé fins al final una bona visió central i així en estadis finals la visió del pacient és com si mirés a través d'un "canó d'escopeta", arribant al final a la ceguesa total i irreversible..


Quines són les causes?

El factor hereditari és el més important, sobretot en persones majors de 40 anys. Existeix una incidència major d'aquesta malaltia entre la població miop. L'ús indiscriminat de col·liris de corticoides poden provocar glaucoma en pacients predisposats genèticament.

Com es tracta?

Dependrà del grau d'evolució de la malaltia, però el que cal fer és disminuir la pressió intraocular de l'ull mitjançant un tractament farmacològic adequat o bé procedir a una intervenció quirúrgica o amb LÀSER. Amb els tractaments s'intenta detenir la malaltia, però no es pot recuperar la visió perduda, secundària a l'atròfia òptica.

Es pot prevenir?

Parlem de glaucoma quan el pacient té la pressió intraocular elevada i aquesta ja ha causat algun grau d'atròfia del nervi òptic, distingint-se així de la hipertensió ocular en la qual el nervi encara està sa i per tant la visió no està afectada. Per això és molt important que totes aquelles persones majors de 40 anys, sobretot si tenen antecedents familiars de glaucoma i especialment els miops, es controlin la tensió ocular en el seu oftalmòleg almenys una vegada a l'any. D'aquesta manera és possible evitar que una hipertensió ocular evolucioni cap a glaucoma.