MIODESOPSIES – MOSQUES VOLANTS

A les partícules o taques fosques que es mouen en el camp de visió se'ls denomina mosques volants.

Les MOSQUES Volants – Miodesòpsies són partícules o taques fosques que es mouen en el camp de visió. Encara que la majoria no requereixen tractament i s'associen al procés d'envelliment, en alguns casos les mosques volants són símptomes d'un esquinçament retinià i ens avisen que la retina es pot desprendre provocant una important pèrdua de la visió.

Què són les MOSQUES Volants – Miodesòpsies?

Són petits punts mòbils que apareixen en el camp visual i solen observar-se quan hi ha llum i mirem un fons clar, com una paret o el cel. En realitat, es tracta de diminutes partícules de l'humor vitri, el líquid transparent i gelatinós de l'interior de l'ull.

Quins són els símptomes de les MOSQUES Volants – Miodesòpsies?

El que el pacient percep són les taques que projecten les mosques volants en la retina, podent tenir diferents formes: petits punts, cercles, línies, núvols o teranyines. Les taques, en general, es desplacen a penes es tracta de mirar-les, i es noten més sota una llum brillant. A vegades també es poden veure resplendors de llum.

Per què es produeixen les MOSQUES Volants – Miodesòpsies?

Petites mosques són freqüents a qualsevol edat, a causa de petits grumolls que es formen en l'humor vitri que emplena l'ull. Però a mesura que augmenta l'edat, la gelatina de l'humor vitri s'encongeix i se separa de la retina, ocasionant un despreniment del vitri posterior. Aquesta és la causa més comuna de les mosques volants i es dona sobretot entre persones majors de 60 anys, miops i pacients que han estat operats de cirurgia intraocular.

Poden ser greus les MOSQUES Volants – Miodesòpsies?

Quan la gelatina vítria se separa, la retina pot estripar-se i causar una hemorràgia en l'ull, la qual cosa pot provocar l'aparició d'un nou grup de cossos flotants i resplendors. Si l'esquinçament no es tracta soldant-lo amb LÀSER, el líquid de l'ull entra per l'esquinçament i desprèn la retina, provocant una considerable pèrdua de visió, i en aquest cas s'haurà de tractar quirúrgicament. No obstant això, les mosques volants que no són causades per un esquinçament o despreniment no són greus i no requereixen tractament, encara que mai desapareixeran per complet.

Què podem fer en aquests casos?

Les mosques volants interfereixen en la vista, la qual cosa pot resultar molt molest, especialment durant la lectura. El millor és moure els ulls, cap amunt i cap avall, amb la finalitat d'apartar-les de la vista. Amb el temps, algunes es tornen fins a imperceptibles. Però si sobtadament apareix un gran nombre de mosques volants o resplendors, el més prudent és acudir a l'oftalmòleg perquè realitzi un examen del fons de l'ull i assegurar-se de no haver sofert cap mal en la retina.