TEST ESTEREÒPSIA RANDOT I TITMUS

Estudi de la visió en 3D

El Test Estereòpsia – Randot i Titmus és el fenomen dins de la percepció visual pel qual, a partir de dues imatges lleugerament diferents del món físic projectades en la retina de cada ull, el cervell és capaç de recompondre una tridimensional, dit d'una altra forma és el fenomen que ens permet percebre al món en Tres dimensions.