BIOMETRIA OCULAR

La biometria ocular és una prova diagnòstica que permet mesurar la longitud axial de l'ull, la profunditat de la cambra anterior i el gruix del cristal·lí.

La biometria ocular es fa amb dos mètodes, que són, la biometria òptica (IOLMaster) basada en el sistema òptic de projecció làser de coherència òptica i la biometria amb ultrasons, basada en l'ecografia ultrasònica.


A l'IOH disposem dels dos mètodes i cap requereix per part del pacient una preparació especial per fer l'examen.

És molt important que el procediment sigui realitzat per un personal experimentat, ja que de la precisió d'aquest examen dependrà el càlcul de la lent intraocular que cal implantar dins l'ull ja sigui en una cirurgia de cataracta o en una cirurgia refractiva amb implant de lents.