PRESBÍCIA

La presbícia o vista cansada comença a partir dels 40-45 anys, quan el cristal·lí (lent natural de l'ull) perd la seva elasticitat i capacitat d'enfocament, provocant una pèrdua de nitidesa en la visió de prop.

 

Quan apareix la PRESBÍCIA (vista cansada)?

El cristal·lí és la lent natural de l'ull que per l'acció del múscul ciliar pot canviar la seva forma, permetent-nos enfocar des de lluny i de prop.


Mentre els ulls són joves, el cristal·lí és transparent i flexible, podent realitzar la seva funció. A partir dels 45 anys, comença a notar-se que la lectura d'un llibre depèn d'allunyar-lo cada vegada més. El cristal·lí perd la seva capacitat d'adaptar-se per a enfocar els objectes mostrant símptomes de PRESBÍCIA (vista cansada) i el remei per a moltes de les persones amb aquests símptomes, és utilitzar ulleres de lectura, bifocals o progressives.
L'alternativa quirúrgica per a la presbícia són les Lents Intraoculars Multifocals.

 

TÈCNICA QUIRÚRGICA DE LA PRESBÍCIA (vista cansada)

La tècnica quirúrgica consisteix en substituir el cristal·lí per una lent intraocular, que proporciona un complet rang de visió i minimitza la dependència de les ulleres, tant de prop com des de lluny. Aquesta cirurgia es realitza amb anestèsia local, generalment amb gotes de col·liri anestèsic i és una cirurgia ambulatòria que sol durar entre 20 i 30 minuts. El cristal·lí s'elimina realitzant en la còrnia una petita incisió de 2 mm, per la qual s'introdueix una sonda, que mitjançant ultrasons estova el cristal·lí i ho aspira. La lent intraocular multifocal és flexible i s'injecta per la mateixa incisió, que en ser autosellant no sol ser necessari suturar-la. Amb això s'aconsegueix un restabliment ràpid de la visió, que en general continua millorant durant les primeres setmanes, temps d'adaptació a la nova visió.

LENTS INTRAOCULARS MULTIFOCALS

Les lents multifocals utilitzen principis òptics per a imitar la funció d'acomodació de cristal·lí. La llum travessa la lent i forma dues imatges, una enfocada i una altra desenfocada. Quan mirem des de lluny, les zones de la lent que són per a visió pròxima projecten una imatge desenfocada, que el cervell eliminarà, per contra les zones de la lent que són per a visió des de lluny focalitzaran una imatge nítida. Quan es mira de prop, ocorre el contari. El cervell selecciona sempre la millor imatge, la qual cosa permet tenir una bona visió a totes les distàncies només mirant cap al punt desitjat i sense necessitat de realitzar moviments amb el cap o amb els ulls. Les lents intraoculars s'implanten en tots dos ulls i encara que algunes persones necessiten unes setmanes per a adaptar-se al nou sistema visual, en la gran majoria de pacients s'aconsegueix una gran independència de les ulleres.

TIPUS DE LENTS INTRAOCULARS MULTIFOCALS

No existeix la lent intraocular multifocal universal, és a dir una única lent ideal per a tots els pacients. Segons les característiques del seu ull, les seves aficions, professió, condicions d'il·luminació en el seu entorn laboral, etc., el seu oftalmòleg li recomanarà la que millor s'adapti a les seves necessitats visuals i amb la qual aconsegueixi un millor rendiment visual. Podem classificar les lents en 3 grans grups: TRIFOCALES, BIFOCALS i les lents de profunditat de focus estès (aquestes últimes conegudes com EDOF – Extended Depth of Focus)

  • LENTS TRIFOCALS: Proporcionen una bona visió des de lluny, en visió intermèdia i de prop, en disposar de 3 focus visuals.
  • LENTS BIFOCALS: Segons el model proporcionen una bona visió des de lluny i a prop, o des de lluny i en visió intermèdia, en disposar de 2 punts d'enfocament principals.
  • LENTS EDOF: En realitat no són lents multifocals, perquè no tenen diversos punts focals, sinó que tenen un focus des de lluny que s'estén fins a uns 40-50 cm de l'ull.

CANDIDATS QUIRÚRGICS

Els implants multifocals s'utilitzen per a corregir defectes refractius de miopia, hipermetropia i astigmatisme en pacients majors de 40 anys, per a aconseguir rehabilitar tant la visió des de lluny com la de prop. A més, a causa de les necessitats visuals de la societat actual, cada vegada s'operen les cataractes més precoçment i implantar una lent intraocular multifocal quan es realitza una cirurgia de cataractes, aconsegueix rehabilitar la visió a les diferents distàncies.

No tots els pacients són bons candidats per a implantar una lent multifocal i és necessària una exploració completa amb estudi de la retina, la pupil·la, la refracció, etc. En alguns pacients estan contraindicades o no s'obtindrà el resultat esperat, per això el pacient ha de rebre una explicació completa dels resultats i expectatives visuals que s'esperen.