MICROSCOPIA ESPECULAR

Estudi de les cèl·lules endotelials de la còrnia

Microscopia Especular Estudi de l'endoteli corneal


L'endoteli corneal és la capa de cèl·lules ubicada a la cara posterior (profunda) de la còrnia i és fonamental per al seu funcionament. Una disminució en la quantitat de cèl·lules endotelials pot causar una pèrdua de transparència de la còrnia, amb la conseqüent disminució de la visió.
Aquest examen se sol·licita cada vegada que s’estudia la indicació d’ús d’una lent intraocular amb fins refractius o quan es planteja una cirurgia de cataractes.
Amb el microscopi especular es pot fer un recompte endotelial per àrea de superfície, i determinar si hi ha algun canvi en la forma o mida de les cèl·lules endotelials.
Cal destacar que hi ha una pèrdua natural de cèl·lules en relació amb l'edat. Les cèl·lules endotelials no es reprodueixen, per la qual cosa quan hi ha una disminució important del seu nombre, es planteja la possibilitat d'un trasplantament de còrnia per tornar a la còrnia la seva transparència natural i així restaurar la visió.