TEST COLORS-ISHIHARA

Detecció i estudi del Daltonisme

Els cons són cèl·lules sensibles a la llum que es troben situades a la retina a l'anomenada capa fotoreceptora. Aquestes cèl·lules són les responsables de la visió en colors. Test Colors – Ishihara.


 A l'espècie humana hi ha molts altres primats, hi ha tres tipus diferents de cons, cadascun és sensible de forma selectiva a la llum d'una longitud d'ona determinada, verda, vermella i blava. El cervell interpreta els colors a partir de la raó destimulació dels tres tipus de cons.
La combinació d'aquests tres colors bàsics: vermell, verd i blau permet diferenciar nombrosos tons. L'ull humà pot percebre al voltant de 8000 colors i matisos amb un nivell determinat de luminància. És al cervell on es duu a terme aquesta interpretació. El daltonisme és un defecte genètic que ocasiona dificultat per distingir els colors. El grau d'afectació és molt variable i oscil·la entre la manca de capacitat per destriar qualsevol color (acromatòpsia) i un lleuger grau de dificultat per distingir alguns matisos de vermell, verd i ocasionalment blau. Es pot detectar mitjançant tests visuals específics com les cartes d'Ishihara

El defecte genètic és hereditari i es transmet generalment per un al·lel recessiu lligat al cromosoma X. Si un home hereta un cromosoma X amb aquesta deficiència serà daltònic. En canvi, en el cas de les dones, que tenen dos cromosomes X, només seran daltòniques si els dos cromosomes X tenen la deficiència. Per això el daltonisme afecta aproximadament l'1,5% dels homes i només el 0,5% de les dones.


Hi ha diferents tipus de daltonisme:

  • Acromàtic:  L'individu no en té cap dels tres tipus de cons o aquests són afuncionals. Només es presenta un cas per cada 100.000 persones. És el cas més greu de daltonisme i provoca que l'individu que la pateix apreciï únicament diferències a l'escala de grisos.
  • Monocromàtic: Les persones que presenten aquest tipus de daltonisme només tenen dos tipus de cons, per la qual cosa en faltar un dels tipus cel·lulars, l'altre s'encarregarà de recollir els estímuls que correspondrien al primer. Pot ser de tres tipus diferents: Protanopia, deuteranopia i tritanopia. Protanopia.
  • Protanòpia. Consisteix en l'absència total dels fotoreceptors retinians del vermell.
  • Deuteranopia: Es deu a l'absència dels fotoreceptors retinians del color verd.
  • Tritanopia: Molt poc freqüent en què estan absents els fotoreceptors de la retina per al color blau.
  • Tricromàtic anòmal:L'afectat posseeix els tres tipus de cons, però amb defectes funcionals, per la qual cosa confon un color amb un altre. És el grup més abundant i comú de daltònics, tenen tres tipus de cons, però perceben els tons dels colors alterats. Solen tenir defectes semblants als daltònics dicromàtics, però menys notables.