CIRURGIA DEL CRISTAL.LÍ


Dins l'ull tenim una lent transparent anomenada Cirurgia del CRISTAL.LÍ, que modifica la seva forma per enfocar les imatges de lluny i de prop. La cirurgia facorrefractiva consisteix a substituir el cristal·lí per una lent intraocular que corregeix el defecte refractiu.
La tècnica quirúrgica més actual per substituir el cristal·lí és la FACOEMULSIFICACIÓ, que utilitza ultrasons per liquar el cristal·lí i després l'aspira per una petita incisió. Tot seguit s'implanta una lent intraocular, amb una potència prèviament calculada per corregir el defecte refractiu. La cirurgia es fa amb anestèsia local i sense necessitat d'hospitalitzar el pacient.


La lent intraocular que implantem després d'extreure el cristal·lí pot ser monofocal o multifocal.

MONOFOCAL
La lent intraocular monofocal està dissenyada perquè el pacient vegi una distància determinada. Generalment, es calcula perquè el pacient vegi de lluny i que utilitzi ulleres de prop.


MULTIFOCAL
La lent multifocal està dissenyada perquè el pacient pugui veure diferents distàncies. En una lent multifocal, una sèrie de zones focals o anells és dissenyada dins del LIO. Depenent d’on es concentri la llum entrant a través de les zones, el pacient pot tenir l’habilitat de veure objectes propers i llunyans amb claredat.

A la majoria dels pacients s'aconsegueix una gran independència de les ulleres, tant de lluny com de prop.