CROSSLINKING


CROSSLINKING: TRACTAMENT DE LES DEGENERACIONS ÈCTASIS DE LA CÒRNIA

Què és la degeneració Èctasi de la còrnia?

Les degeneracions èctasis de la còrnia, són causades per un aprimament corneal que determina un augment progressiu de la curvatura corneal, que indueix miopia progressiva i astigmatisme irregular, i que finalment causen disminució de l'agudesa visual.

Com es tracten les degeneracions Èctasis?

En estadis molt inicials, el tractament d'elecció és l'adaptació de LENTS DE CONTACTE, i les lents semirígides són les que donen millor visió, encara que no impedeixen la progressió de l'èctasi ni la deterioració visual.
El tractament definitiu seria el TRASPLANTAMENT DE CÒRNIA, que substitueix la còrnia ectasiada per una còrnia sana. Però el trasplantament només està indicat en casos molt avançats, quan el pacient ja ha esgotat totes les alternatives i la seva visió és molt baixa.

Què és el Crosslinking?

És un tractament que consisteix en instil·lar unes gotes de Riboflavina (fotoactivador) i després exposar la còrnia a llum UV-A, amb el que aconseguim formar ponts d'unió entre les fibres de col·lagen i així endurim la còrnia.
Els ponts d'unió endureixen la còrnia degenerada per a retardar la progressió del procés degeneratiu.
Es considera que en 12 anys es produirà la regeneració de la còrnia i desapareixeran els ponts creats pel tractament.
Després d'aquest temps podria repetir-se.

Com es realitza Crosslinking?

1r– Es retira l'epiteli corneal.
2n– Posem gotes de Riboflavina durant 30 minuts.
3r– Exposem la còrnia a llum UV-A 30 minuts.
4t– Es col·loca una lent de contacte terapèutica durant 3-4 dies per a disminuir les molèsties mentre es regenera l'epiteli corneal.

Em farà mal el Crosslinking?

Durant la tècnica quirúrgica no sentirà cap dolor, perquè la còrnia està perfectament anestesiada amb les gotes de col·liri anestèsic que utilitzem.

Durant el postoperatori, sentirà molèsties oculars i fins i tot dolor durant les primeres 24-48 hores. Se sentirà millor en una habitació en semipenombra, recolzat i tranquil, durant les primeres hores. Li receptarem calmants.

Guanyaré visió amb el Crosslinking?

La cirurgia no pretén millorar la seva visió ni disminuir la seva graduació, per la qual cosa continuarà utilitzant les seves ulleres o lents de contacte.
Durant el primer mes notarà una lleugera disminució visual i la seva visió es recuperarà durant els primers 3 mesos.

Té riscos el Crosslinking?

El Crosslinking és una intervenció quirúrgica amb les possibles complicacions inherents a tota cirurgia:
INFECCIÓ: Aquest risc existeix durant els primers dies, mentre re-epiteliza la còrnia.
RETARDS en la re-epitelizació de la còrnia.

La llum UV-A pot danyar l'ull?

La llum ultraviolada que s'utilitza durant el procediment està perfectament calibrada per a no penetrar més de 300 micres (0.3 mm), i no arriba a altres estructures oculars, per la qual cosa NO HI HA RISC per al cristal·lí o la retina.
La còrnia ha de tenir un gruix mínim de 400 micres per a evitar que arribi a la capa més profunda (produiria un edema corneal).