LÀSER EXCIMER LASIK


El LASIK és un procediment ràpid i segur, que es realitza sota anestèsia tòpica (col·liri anestèsic) i no necessita ingrés hospitalari. Es tracta d'una de les tècniques més avançades i segures per corregir els defectes refractius, duent a terme una tècnica extraocular (es treballa a la part exterior de l'ull: la còrnia) i aconseguint una ràpida recuperació amb el risc més baix per a l'ull.
La tècnica consisteix a aixecar un penjall corneal d’1/3 del gruix de la còrnia, amb ajuda d'un microqueratom automàtic i aplicar el làser al llit corneal, remodelant així la còrnia i canviant la seva curvatura per corregir els defectes de refracció (miopia, hipermetropia, astigmatisme). Per finalitzar, es reposa el penjall corneal al seu lloc sense necessitat de punts de sutura.
Aquesta intervenció té una durada aproximada d'uns 10 minuts (vídeo) i en unes hores el pacient ja gaudeix d'una visió suficient per poder-se desenvolupar sense ulleres, però, com tota cirurgia, requerirà un període de temps relativament curt perquè es completi el procés de cicatrització i obtenir així la visió definitiva.

Possibles complicacions i efectes col·laterals del LASIK
Alguns pacients, en general aquells amb alta graduació, poden quedar amb un cert defecte residual, generalment baix, necessitant una correcció per executar certes activitats especialitzades, podent ser reintervinguts al cap de pocs mesos, per disminuir-lo.


Altres pacients han referit enlluernament nocturn, fluctuació en la visió o sensibilitat a la llum. Aquests defectes usualment, desapareixen en un curt període de temps.
La nostra llarga experiència en aquesta tècnica, així com en el maneig del microqueratom, ens permeten indicar el LASIK als nostres pacients, amb el mínim risc de complicacions.
A més, el nostre Institut compta amb l'última tecnologia en làser excimer, que dirigit per un ordinador, modela d'una manera precisa la còrnia