LÀSER EXCIMER PRK

La PRK és un procediment ràpid i segur, que es realitza sota anestèsia tòpica (col·liri anestèsic) i no necessita ingrés hospitalari. Es tracta d'una de les tècniques més avançades i segures per corregir els defectes refractius, realitzant-se una tècnica extraocular (es treballa a la part exterior de l'ull: la còrnia) i aconseguint una ràpida recuperació amb el risc més baix per a l'ull.

La tècnica consisteix a remoure l'epiteli corneal amb l'ajuda d'una hemosteta de cotó després d'aplicar durant uns segons alcohol diluït, un cop s'ha remogut l'epiteli s'aplica el làser que esculpirà la còrnia canviant-ne la forma corregint els defectes de refracció (miopia, hipermetropia i astigmatisme). Per finalitzar es col·loca una lent de contacte terapèutica que ajudés que l'epiteli repitel·litzi i que es deixés aproximadament uns 3 dies.

Aquesta intervenció té una durada aproximada d'uns 10 minuts, el pacient pot presentar molèsties oculars i dolor durant els primers 2-3 dies, la visió trigarà uns dies a ser bona a causa del procés de repitelització i no començarà a notar una millora notable fins a la primera setmana postcirurgia.

Possibles complicacions i efectes col·laterals del PRK.

Alguns pacients, en general aquells amb alta graduació, poden quedar amb un cert defecte residual, generalment baix, necessitant una correcció per realitzar certes activitats especialitzades, podent ser reintervinguts al cap de pocs mesos, per disminuir-lo.

Altres pacients han referit enlluernament nocturn, fluctuació en la visió o sensibilitat a la llum. Aquests defectes usualment, desapareixen en un curt període de temps.

Poden existir retards en la repitelització i l’aparició d’haze corneal.

La nostra llarga experiència en aquesta tècnica ens permet indicar la PRK en els nostres pacients, amb el mínim risc de complicacions.

A més, el nostre Institut compta amb l'última tecnologia en làser excimer, que dirigit per un ordinador, modela d'una manera precisa la còrnia.