LENTS INTRAOCULARS


El cristal·lí és la lent natural de l'ull que amb el pas dels anys perd la transparència, desenvolupant-se les cataractes. Durant la cirurgia de cataracta s'extreu el cristal·lí opacificat i se substitueix per una lent intraocular (LIO) de material sintètic.
L'implant d'una LIO és necessària per dues raons: evitar l'ús d'ulleres d'alta graduació i mantenir els espais intraoculars separats en dos.
Existeixen diferents tipus de lents intraoculars, que es diferenciaran segons el nombre de focus de la seva zona òptica, cada focus correspon a una distància d'enfocament de la nostra visió: a prop, intermèdia i lluny.

  • Visió pròxima: Distància inferior a 50 cm. Es correspon a la distància de lectura, telèfon, tauletes.
  • Visió intermèdia: Entre 50 cm i 1 metre. Es correspon a la distància de l'ordinador.
  • Visió llunyana: Distàncies superiors a 1 metre. Es correspon a la distància de la televisió i més enllà.


Segons aquestes distàncies podem classificar els diferents tipus de lents intraoculars:


  • Lent monofocal: només disposen d'un focus, generalment destinat a la visió llunyana, proporcionant una bona visió des de lluny sense ulleres i requerint ulleres per a visió intermèdia i pròxima.
  • Lent bifocal: disposen de dos focus, un per a la visió llunyana i un altre per a la visió pròxima, la qual cosa proporciona una major independència de les ulleres.
  • Lent trifocal: disposen de 3 focus, un per a visió llunyana, un altre per a la visió intermèdia i un altre per a la visió pròxima, donant lloc a una major independència de les ulleres.
  • Lents EDOF (profunditat de focus estès): Aquesta lent no presenta diversos focus, sinó que tenen un focus des de lluny que a causa del disseny de la lent s'estén fins a uns 40-50 cm de l'ull, oferint una visió excel·lent en distàncies llunyanes i intermèdies, encara que es queden una mica curtes en la visió pròxima.
 

Clasificación de lentes intraoculares. El símbolo de gafas aparece en las distancias donde sería necesario utilizarlas en función de la lente intraocular, la distancia de enfoque y el astigmatismo previo.