TRASPLANTAMENT DE CÒRNIA


Les malalties que afecten la transparència de la còrnia solen ocasionar la pèrdua de visió. En aquests casos, l'únic recurs viable consisteix en el reemplaçament de la còrnia danyada per una altra transparent. És el que es diu trasplantament de còrnia o queratoplastia, és una tècnica que permet obtenir una millora considerable en la visió.

Què és la còrnia?

La còrnia és una coberta externa de l'ull, que se situa sobre l'iris i la pupil·la. Es caracteritza per ser transparent i deixar passar la llum cap a la retina, on s'iniciarà el procés visual. Quan alguna malaltia afecta a aquesta transparència, ocasiona una interferència al pas de la llum i el resultat final serà la pèrdua de visió.

Quan es recomana el trasplantament de còrnia?

Es recomana quan es produeix una infecció severa, lesió, mal, degeneració o cicatrització de la còrnia; quan les còrnies es tornen opaques i no permeten el pas de la llum. En altres casos la còrnia es manté transparent però té deformitats que dificulten la visió, com és el cas del queratocon, sent necessari el trasplantament per a restablir una bona visió.

En què consisteix el trasplantament de còrnia?

Per a realitzar un trasplantament de còrnia és necessari disposar d'una còrnia donant, que arriba al cirurgià a través d'un Banc d'Ulls. La intervenció consisteix en la retirada de la porció de còrnia danyada i en la col·locació en el seu lloc de la porció equivalent de la còrnia donant. Aquesta cirurgia se sol realitzar de manera ambulatòria i amb anestèsia local, de manera que el pacient pot tornar a la seva casa el mateix dia de la intervenció.

Existeixen diferents tècniques o tipus de trasplantament de còrnia?

Segons la zona de la còrnia que anem a trasplantar podrem parlar d'un tipus o un altre de trasplantament:
Trasplantament corneal lamel·lar, aquest tipus de trasplantament s'utilitza quan la part més afectada de la còrnia són les capes més superficials, consisteix en la substitució de l'epiteli, la membrana de Bowmann i part de l'estroma. Podríem definir-ho com un trasplantament «parcial» de la còrnia.
Queratoplastia lamel·lar posterior, aquest tipus de trasplantament s'utilitza quan la part més afectada de la còrnia són les capes més profundes de la còrnia, la membrana de Descemet i l'endoteli.
L'objectiu final dels dos tipus de trasplantaments anteriors és eliminar la menor quantitat de teixit corneal.
Trasplantament corneal penetrant, consisteix en la substitució de la totalitat del teixit corneal, inclusivament la membrana de Descemet i l'endoteli.

Què ocorre després del trasplantament?

La vigilància després de l'operació haurà de ser molt estreta per a evitar i controlar qualsevol rebuig del teixit donant, una de les complicacions més temudes en qualsevol trasplantament. Quant a la recuperació de la visió, aquesta pot demorar-se diversos mesos, depenent del grau de cicatrització i de l'estat de salut de l'ull.

Puc ser donant de còrnies?

L'avantatge del trasplantament de còrnia és que no necessita estudis de compatibilitat, per la qual cosa tots podem ser donants potencials. S'exclouen aquells pacients amb malalties infeccioses, com la SIDA i l'hepatitis, i els que han estat sotmesos a intervencions oftalmològiques. En els Bancs d'Ulls es realitza una minuciosa anàlisi de les còrnies donants, seleccionant les còrnies vàlides per a trasplantament.