TRACTAMENTS AMB LÀSER


Tractaments amb làser. La paraula làser deriva de les sigles en anglès d'Amplificació de Llum per Emissió de Radiació Estimulada (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation). L'avantatge del làser és que és un mitjà molt efectiu per transportar energia a un punt específic. Gràcies al fet que moltes estructures de l'ull són transparents per a la llum visible, el làser es converteix en una eina excel·lent per a l'oftalmòleg.

LÀSER D'ARGÓ

Alguns tipus de làser de baixa potència produeixen una cremada controlada al teixit específic per al qual estan dissenyats. Les aplicacions d'aquest làser a l'oftalmologia són:

Panfotocoagulació A la retinopatia diabètica i oclusió venosa per tractar zones malaltes de la retina que poden estar afectant la retina sana.
Fotocoagulació Tractament dels trencaments i degeneracions de la retina perifèrica com a prevenció del despreniment de retina.
Trabeculoplàstia Tractament del glaucoma crònic d'angle obert.

LÀSER DE YAG

Aquest tipus de làser funciona com un bisturí tallant els teixits de manera selectiva i precisa, per això resulta molt útil per realitzar:

Capsulotomia posterior Obertura de la càpsula posterior opacificada del cristal·lí després d'una cirurgia de cataractes.
Iridotomia perifèrica Petit orifici a la perifèria de l'iris per tractar o prevenir el glaucoma agut per tancament angular.

LÀSER D'EXCIMER

Aquest tipus de làser té una elevada precisió trencant els enllaços intermoleculars i s'utilitza per esculpir la còrnia mitjançant el procés de la fotoablació a:

Cirurgia Refractiva amb làser (LASIK i PRK) Amb el làser s'esculpeix la còrnia donant-li una nova forma que serveixi per corregir els defectes de refracció, de la mateixa manera que l'òptic esculpí els vidres de les ulleres o les lents de contacte.
Queratectomia fototerapèutica (PTK) Per eliminar cicatrius corneals i com a tractament de la síndrome de l'erosió recidivant.