CIRURGIA GLAUCOMA

El glaucoma és una malaltia ocular causada per l'augment de la pressió intraocular, que ocasiona una atròfia del nervi òptic i, com a conseqüència, la reducció del camp visual, que porta al pacient a la ceguesa irreversible si el quadre no es controla.

L'humor aquós és un líquid transparent que circula en la porció anterior de l'ull (cambra anterior). Aquest líquid drena cap a l'exterior de l'ull a través d'un sistema de drenatge semblant a un colador (malla trabecular), quan el drenatge d'aquest líquid falla, aquest s'acumula dins de l'ull provocant un augment de la pressió de l'ull (pressió intraocular). La pressió intraocular alta pot provocar un mal en el nervi òptic i per consegüent una pèrdua de visió. És molt important disminuir i controlar la pressió intraocular, per a això s'han d'utilitzar tots els mitjans al nostre abast, col·liris antiglaucomatosos, cirurgia amb làser o un altre tipus de cirurgia per al glaucoma.

Quan s'ha de realitzar la cirurgia de glaucoma?

Quan la medicació o la cirurgia amb làser no és suficient per a controlar la pressió intraocular, s'aconsella realitzar cirurgia, de les diferents cirurgies filtrants i la més comuna és l'anomenada trabeculectomia.

Com es realitza la trabeculectomia?

Baix anestèsia local, el cirurgià oftalmòleg realitza un petit flap en l'escleròtica, a través d'ell penetrarà en la cambra anterior de l'ull i realitzarà una iridectomia quirúrgica (petita resecció de l'iris), d'aquesta manera el líquid fluirà de l'interior de l'ull cap a fora, acumulant-se en una bossa situada sota la conjuntiva (bossa filtrant), aquest líquid es reabsorbirà a través dels vasos limfàtics i els vasos sanguinis. El flap escleral es tancarà fermament amb fins punts de nilons (més fins que un cabell), és possible que durant els dies següents l'oftalmòleg hagi de retirar algun d'aquests punts amb l'ajuda d'un làser per a facilitar la sortida del líquid i finalment es procedirà a suturar la bossa conjuntival amb punts reabsorbibles.

Sovint pot ser necessari aplicar durant i després de la cirurgia fàrmacs que redueixen la cicatrització dels teixits.

Què ha d'esperar si s'ha d'operar?

Abans de la cirurgia

Ha de continuar posant-se la seva medicació antiglaucomatosa fins al mateix dia de la cirurgia. Si pren antiagregants plaquetaris (Aspirina, Sintrom, Oumadin...) ha de deixar de prendre’ls uns dies abans de la cirurgia. El temps exacte que haurà de deixar aquest tipus de medicació ha de ser coordinat amb el seu mèdic internista o amb el seu cardiòleg.

El dia de la cirurgia

La trabeculectomia es realitza de manera ambulatòria, amb anestèsia local, pot ser necessari que l'anestesista li administri algun tipus de fàrmac relaxant per a ajudar-lo durant la cirurgia. El procediment es realitza generalment en menys d'1 hora, però pot allargar-se si vostè ja ha estat intervingut anteriorment, si el seu ull està inflamat o si existeixen vasos sanguinis anormals.

Després de la cirurgia

Per a l'èxit del procediment, la cura postoperatòria en tan important com la pròpia cirurgia. En les visites de seguiment el seu oftalmòleg revisarà la bossa filtrant, l'aspecte de l'ull, la pressió intraocular i la porció posterior de l'ull (retina i coroides). Ha d'evitar el fregar-se, ajupir-se o fer esforços fins que la pressió de l'ull s'estabilitzi i el seu oftalmòleg li ho permeti. Després de la cirurgia no sol haver-hi un dolor intens, l'ull pot presentar molèsties i estar més sensibles. Si té molèsties i ho precisa haurà de prendre paracetamol (no aspirina). Si pateix dolor sever de manera sobtada, especialment si s'acompanya de pèrdua de visió ho haurà de reportar al seu oftalmòleg de manera immediata.

Amb la cirurgia la pressió es controla en 3 de cada 4 pacients. Encara que les visites post cirurgia continuen sent necessàries, molts pacients no tornaran a precisar l'ús de gotes. De totes maneres si la nova via sortida del líquid es tanca o el líquid drena massa, pot precisar-se una segona cirurgia.

Què succeirà amb la meva visió?

Després de la cirurgia presentarà fluctuació de la visió durant els primers dies. La visió pot romandre borrosa durant les següents setmanes. Després de la cirurgia poden o no haver-hi canvis en la refracció. Si es presenta una cataracta o una altra complicació, la visió pot no tornar a ser la d'abans de la cirurgia. La cirurgia no pot retornar la visió perduda pel glaucoma.

Complicacions:

Com en totes les cirurgies existeixen riscos com són: infecció, sagnat, pèrdua de líquid per la ferida, sobrefiltració, cataracta, pèrdua de visió, etc.

Encara que la taxa d'èxit de la cirurgia és alta, a vegades, un sol procediment quirúrgic pot no detenir la progressió del glaucoma. Es pot requerir una altra cirurgia i/o continuar el tractament antiglaucomatós amb els col·liris.

Un ull que ha tingut una cirurgia de glaucoma i que té una bossa filtrant en funcionament és sempre més susceptible a una infecció. Un ull vermell, amb molèsties pot ser signe d'infecció i requereix d'atenció mèdica urgent.

Existeixen alternatives a la cirurgia de glaucoma filtrant?

Depenent quant es requereixi descendir la pressió per a detenir la progressió, de la severitat i del tipus de glaucoma, poden existir altres tipus de tractaments.