CIRURGIA REFRACTIVA


L'ull humà pot tenir defectes refractius que li ocasionen una visió borrosa i aquests són la miopia, la hipermetropia i l'astigmatisme. En un ull normal (ull emmetrop), les imatges entren a l'ull i són enfocades per la còrnia i el cristal·lí a la retina, que actua com la pel·lícula d'una càmera fotogràfica, la qual transmet les imatges al cervell. Si aquestes imatges no es projecten a la retina, es produeix visió borrosa i això és el que passa quan l’ull té un defecte de refracció.


Perquè els pacients puguin veure d'una forma nítida, cal enfocar les imatges a la retina i això es pot aconseguir amb ulleres, lents de contacte o CIRURGIA REFRACTIVA.


Miopia: A l'ull miop les imatges es formen per davant de la retina, causant visió borrosa de lluny.
Hipermetropia: A l'ull hipermetrop, les imatges es formen per darrere de la retina, causant visió borrosa de prop i amb el temps també de lluny.
Astigmatisme: A l'ull astigmàtic les imatges, tant de lluny com de prop, es desdobleguen causant una visió distorsionada.
És bona la cirurgia refractiva per a tots els pacients?


Alguns pacients són millors candidats que altres. Ha de ser realitzada en pacients de més de 20 anys i amb el defecte refractiu estabilitzat durant almenys el darrer any abans de la intervenció (excepte en la tècnica facorrefractiva)
Per determinar la seva condició, a més d'un examen oftalmològic complet, utilitzem els mitjans més sofisticats per al diagnòstic ocular, com els estudis automatitzats per a la refracció, els topògrafs corneals computeritzats d'elevació i de disc de plàcid per a l'anàlisi de la còrnia i els aparells d’ultrasons per mesurar el gruix de la còrnia i la mida de l’ull.


Aquesta informació combinada amb la història clínica del pacient permetrà al nostre equip especialitzat en CIRURGIA REFRACTIVA, valorar cada cas en particular i aplicar el tractament o la tècnica quirúrgica més adequada.