CIRURGIA PTERIGI

Tractaments amb làser. La paraula làser deriva de les sigles en anglès d'Amplificació de Llum per Emissió de Radiació Estimulada (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation). L'avantatge del làser és que és un mitjà molt efectiu per a transportar energia a un punt específic. Gràcies a que moltes estructures de l'ull són transparents per a la llum visible, el làser es converteix en una excel·lent eina per a l'oftalmòleg.


La cirurgia de Pterigi consisteix en un creixement anormal de teixit sobre la còrnia (superfície anterior i transparent de l'ull). Aquest teixit anòmal s'inflama amb facilitat davant l'exposició solar, el vent o altres agents irritants. Qui ho pateix té la sensació de tenir un cos estrany en l'ull i aquest té una aparença congestiva (ull vermell).
Perquè un pterigi es presenti són necessàries dues condicions: la primera que l'individu sigui genèticament susceptible a la malaltia i la segona que s'hagi exposat a la radiació solar. Per això la presència de pterigi és molt més freqüent en les zones Tropicals on la radiació solar és més alta que en altres latituds.
La forma més fàcil de prevenir el pterigi és amb la protecció solar que brinden les ulleres amb filtre ultraviolat, juntament amb l'ús de gorra o barret des de la infantesa. En un mitjà equatorial la intensitat de la radiació solar és més intensa entre les 10.00 i les 14.00. Per això es recomana en la mesura del possible protegir-se del sol entre aquestes hores.
No existeix tractament mèdic, local o general, que faci desaparèixer aquest teixit. Quan el pterigi produeix molèsties al pacient o augmenta de grandària envaint la còrnia, és necessari recórrer a la cirurgia.
Existeixen diverses tècniques quirúrgiques per a tractar el pterigi. La tècnica que nosaltres usem consisteix en el següent: després d'aplicar gotes d'anestèsia, col·loquem al pacient sota un microscopi oftàlmic en quiròfan. Realitzem l'extirpació del pterigi, després amb una micro-maduixa realitzem un poliment de l'àrea. Seguidament, empeltem un petit fragment de conjuntiva normal des de la part superior oculta i protegida per la parpella superior del mateix (àrea no visible) i la suturem mitjançant sutures especials molt primes a la regió on es va extirpar la carnositat.
Després de la cirurgia se li col·locarà un pegat, que als pocs dies se li llevarà. L'ull estarà vermell, trigarà unes poques setmanes a recobrar-se. Haurà de consumir els medicaments prescrits i utilitzar ulleres fosques durant un temps.
Existeix la possibilitat de reaparèixer en un percentatge aproximat de 30%, podent fer-ho amb major agressivitat si l'operació no és ben realitzada. Quan el pterigi no envaeix l'eix visual, les possibilitats quirúrgiques d'èxit immediat són molt elevades (superiors al 90%).