IMPLANT DE DRENATGE


L'Implant de Drenatge tracta d'un tub o una vàlvula col·locats a la cambra anterior a través d'una petita incisió. L'excés de fluid drenarà a través de l'implant cap a una bossa petita, on el líquid es reabsorbirà a través dels vasos sanguinis i limfàtics. La cirurgia com en el cas de la trabeculectomia és de tipus ambulatòria. Els riscos i les cures postoperatòries són similars a la trabeculectomia