INYECCIONS INTRAVITRIES


Les injeccions intravítries són una tècnica mínimanent invasiva de demostrada eficàcia en el tractament de nombroses malalties vitreoretinianes. El seu ús, gràcies a noves medicacions i indicacions, s'ha generalitzat en els darrers anys. La pràctica d'aquesta tècnica sense les precaucions adequades pot causar complicacions greus, especialment la infecció.
En aquests darrers anys s'ha produït un augment exponencial del seu ús per l'expansió de les seves aplicacions clíniques, sent les medicacions més comunament usades el:

Acetònid de triamcinolona que es fa servir en edema macular, alteracions vasculars, inflamacions intraoculars (uveïtis)...
Implant intravítri de dexametasona (Ozurdex®), es fa servir en edema macular, ja sigui per diabetis, per oclusions vasculars de la retina o inflamacions intraoculars (uveïtis), es tracta d'un implant diminut que s'anirà desfent al llarg de 6 mesos, alliberant així el medicament dins de l'ull.
Implant d'acetònide de Flucinolona (Iluvien®), s'usa en edema macular, ja sigui per diabetis, per oclusions vasculars de la retina o inflamacions intraoculars (uveïtis), es tracta d'un implant diminut que s'anirà desfent al llarg de 3 anys, alliberant així el medicament dins de l'ull.
Fàrmacs anti-VEGF (Factor de creixement de l'endoteli vascular) que s'usa principalment a la DMAE humida o exudativa, encara que també es fa servir en edema macular diabètic, o en casos de neovascularització ocular. Actualment hi ha diversos fàrmacs, el Bevacizumab, el Ranibizumab i l'Afilibercept. I s'espera per al proper any el Brolicizumab.
Estem aplicant aquests tractaments a un gran nombre de pacients, i així es preveu que continuarem fent-ho, fins que trobem altres vies tant o més eficaces per a la introducció de fàrmacs dins del globus ocular. D'altra banda, estem efectuant les injeccions de manera repetida, mentre no trobem la manera de mantenir la medicació dins de l'ull o el seu efecte terapèutic duri períodes més llargs de temps.


Serà el vostre oftalmòleg qui després de revisar el vostre cas us indicarà quin tipus de tractament s'ha de realitzar.