IRIDOTOMIA LÀSER


Aquest procediment consisteix a practicar amb un làser una perforació a l'iris per establir una comunicació entre la càmera anterior i la càmera posterior de l'ull, evitant que es tanqui la via de drenatge del fluid intraocular que podria provocar l'augment de la pressió intraocular.


La IRIDOTOMIA LÀSER es realitza a consulta ambulatòria i amb anestèsia local tòpica (gotes).
Es poden donar incidències lleus com a malestar durant el tractament i després per l’ús d’una lent de contacte utilitzada durant el procediment. En alguns casos, els pacients poden afectar excessiva sensibilitat a la llum i visió de reflexos.


Els riscos de més probable aparició en relació amb aquest tipus de làser són:
- Augment de la pressió intraocular secundari a la inflamació.
- Visió borrosa transitòria.
- Hemorràgies intraoculars per lesió dels vasos de l'iris.