TRASPLANT MEMBRANA AMNIÒTICA

La membrana amniòtica o amnio és la membrana interna del sac embrionari i fetal. S'utilitza en oftalmologia per a reconstruir i tractar lesions de la superfície ocular, tant en la còrnia com en la conjuntiva.


L'aplicació de membrana amniòtica en una lesió de la superfície ocular pot disminuir la gravetat de la lesió i fins i tot evitar un trasplantament de còrnia. En aquests casos, el trasplantament de membrana amniòtica pot millorar de manera molt important la qualitat de vida del malalt.

Indicacions d'utilització de la membrana amniòtica en la superfície ocular

1. Úlceres corneals persistents

postinfeccioses: virus Herpes Zoster, bacterianes.
Post-traumàtiques: cremades tèrmiques i químiques sobretot per alcalí.
Úlceres neurotròfiques.
Degeneratives: distròfies, erosions recurrents.
Secundàries: queratopatia bullosa.

2. Afectació conjuntival

Enf. muco-sinequiants: penfigoide, Stevens-Johnson.
Simblèfaron.
Pterigi recurrent.
Neoplàsies.

3. Altres indicacions

Limbitis-escleritis necrosant.
Defectes de butllofes de filtració de cirurgia glaucomatosa.
Recobriment valvular glaucomatós.
Xerosis: Sjögren primari i secundari.
Insuficiència limbar corneal.
Prevenció opacitat postquirúrgica després de fotoqueratectomia (PRK, PTK, en experimentació).